„Dani Preobraženja“ 2016 Donji Kozji Dol Trgovište

FB_IMG_1470775537552            Fotografija nije vlasništvo sajta, fotografija je vlasništvo organizatora manifestacije.

PROGRAM MANIFESTACIJE

17 AVGUST 2016.
21:15 Svečano otvaranje manifestacije
21:30 Nastup zvezde granda Jelene Kostov
00:00 Žurka ’’DJ SELECTA’’ I HAOS ANIMATORI

18 AVGUST 2016.
19:00 Moto skup
20:00 Grupa “Jolly Jumper”
21:00 Koncert grupe “KERBER”

19 AVGUST 2016.

09:00 Sveta liturgija
10:00 Tradicionalni sabor
12:00 Kulturno – umetnički program
-KUD “ PČINJSKI PERVAZ” Trgovište
-KUD “ SOKO” Bujanovac
-KOLE CAR nastup na izvornim instrumentima
-KUD “LAZARICE” Trgovište
-KUD “ Bora Stanković” Karavukovo

15:00 Prezentacija tradicionalnih jela iz Pčinje
16:00 Izbor najlepšeg kampa
18:00 Praznično bdenije
19:30 Duvački orkestar Jovice Ajdarevića
20:30 Lokalni bend “Radijacija 017”
21:30 Koncert “GORAN I OK BAND”

Poštovani posetioci, dođite i provedite se nezaboravo, biće dobre zabave, dobre muzike, veliki broj kafana i kafića u kojima će te moći da probate ukusnu hranu, da popijete piće, da se opustite i relaksirate na svežem vazduhu. Ukoliko dođete nećete se pokajati, svako ko je jednom došao vratio se ponovo.

Želimo Vam prijatan boravak i lep provod.
S poštovanjem,
UREDNIŠTVO
 

PROGRAM EVENTS

17 AUGUST 2016.
21:15 Opening ceremony
21:30 Performance of grand stars Jelena Kostov
00:00 Party“DJ SELECTA “ I HAOS ANIMATORI

18 AUGUST 2016.
19:00 Moto collection
20:00 Group „Jolly Jumper“
21:00 Concert of the group „Kerber“

19 AUGUST 2016.

09:00 Holy Liturgy
10:00 Traditional Council
12:00 Cultural – artistic program
Cultural Artistic Society „PČINJSKI Pervaz“ Targovište
Cultural Artistic Society „SOKO“ Bujanovac
-COLE CAR performance on original instruments
Cultural Artistic Society  „LAZARICE“ Targovište
Cultural Artistic Society  „Bora Stanković“ Karavukovo

15:00 Presentation of the traditional dishes from Pčinja
16:00 Selection of the most beautiful camp
18:00 Festive vigil
19:30 Brass Band Jovica Ajdarevic
20:30 Local band „Radijacija 017“
21:30 Concert „GORAN I OK BAND“

Dear visitors, come and spend the oblivion, will be good fun, good music, a great number of taverns and cafes where you will be able to taste delicious food, have a drink, relax and relax in the fresh air. If you will not regret, anyone who has come back once again.

We wish you a pleasant stay and a nice time.
With respect,
EDITORIAL

„Dani Preobraženja“ 2015 Donji Kozji Dol Trgovište

Dani Preobraženja 2014

PROGRAM MANIFESTACIJE

17 AVGUST 2015.
21:30 Svečano otvaranje manifestacije
22:00 Koncert Nemanja Anđelović i “ Terapija”Bend
00:00 Žurka’’DJ SELECTA’’ I iznenađenje večeri

18 AVGUST 2015.
19:00 Moto skup
21:00 Grupa “Jolly Jumper”
22:00 Koncert “VAN GOGH”

19 AVGUST 2015.
10:00 Tradicionalni sabor
12:00 Kulturno – umetnički program
-KUD “ PČINJSKI PERVAZ” Trgovište
-KUD “ SOKO” Bujanovac
-Nikola Stanisavljević ( Kole car ) nastupa na izvornim instrumentima
-KUD “Branislav Nušić” Vladičin Han
-KUD “LAZARICE” Trgovište
-KUD “ Bora Stanković” Karavukovo

15:00 Takmičenje gajdaša I frulaša
16:00 Prezentacija tradicionalnih jela iz Pčinje
17:00 Vučenje konopca
19:00 Lokalni bend “Radijacija 017”
20:00 Duvački orkestar Jovice Ajdarevića
21:00 Koncert Feriz Mustafov sa orkestrom
22:00 Koncert “AMADEUS Bend”

Poštovani posetioci, dođite i provedite se nezaboravo, biće dobre zabave, dobre muzike, veliki broj kafana i kafića u kojima će te moći da probate ukusnu hranu, da popijete piće, da se opustite i relaksirate na svežem vazduhu. Ukoliko dođete nećete se pokajati, svako ko je jednom došao vratio se ponovo.

Želimo vam prijatan boravak i lep provod.
S poštovanjem,
UREDNIŠTVO

PROGRAMME OF EVENTS IN ENGLISH

17 AUGUST 2015.
21:30 Opening ceremony
22:00 Concert Nemanja Anđelović and „Therapy“ Bend
00:00 Party “DJ Select “ And surprise evenings

18 AUGUST 2015.
19:00 Moto collection
21:00 Group „Jolly Jumper“
22:00 Concert „VAN GOGH“

19 AUGUST 2015.
10:00 Traditional Council
12:00 The cultural – artistic program
-Cultural association „PČINJSKI PERVAZ“ Trgoviste
-Cultural association „SOKO“ Bujanovac
-Nikola Stanisavljevic (Kole car) performance on original instruments
-Cultural association „Branislav Nušić“ Vladicin Han
-Cultural association „Lazarica“ ​​Trgovište
-Cultural association „Bora Stankovic“ Karavukovo
15:00 Competition piper and flutist
16:00 Presentation of the traditional dishes from Pcinje
17:00 Pulling the rope
19:00 Local band „Radiation 017“
20:00 Brass Band Jovica Ajdarević
21:00 Concert Feriz Mustafov with orchestra
22:00 Concert „Amadeus Bend“

Dear visitor, come and spend the oblivion, will be good fun, good music, a great number of taverns and cafes where you will be able to taste delicious food, to drink, to relax and relax in the fresh air. If you will not regret, anyone who once came back again.

We wish you a pleasant stay and a nice time.
With respect,
EDITORIAL

Категорије:Uncategorized Ознаке:, ,

ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ

Cudo prirode vrazji kamen

 

 tr
 
 
Улица Краља Петра l Карађорђевћа бр.4
17525 Трговиште
Телефон: +381 17 452 207; факс +381 17 452 709
е-mail: kabinetpredsednika@trgoviste.rs
 
 
 
 
 
Географски положај
 
Општина Трговиште налази се на крајњем југоистоку Србије, у саставу Пчињског округа. Простире се на површини од 370 квадратних километара,са 35 насеља (35 катастарских општина), на надморској висини 450 мерара до 1831 метра. Клима је умерено континентална, а конфигурација терена је типично брдско планинска.Област којој пропада Трговиште каректарише густа речна мрежа. Главне река Пчиња, лева притока реке Вардар. Карактеристичне географске обелжје терена подручија општине Трговиште условила су да су све главне саобраћајне комуникације везане искључиво за речне долине. То су три регионална путна правца на које се ослања мрежа од око 420 км локалних путева: један се одваја од ауто пута код Давидовца (коридор X), пролази средишњим делом територије, речном долином Пчиње све до Трговишта, где се рачва у два крака (један ка североистоку према Босилеграду и други ка југоистоку према граници са Македонијом). Лежећи на раскрсници ових путева Трговиште стоји у вези са Врањем и и Кривом Паланком, док његову јужну страну чине границе са Републиком Македонијом,на истоку се граничи са општином Босилуград, на северу градом Врање и са општином Бујановац на западу.
Трговиште је од аутопута (коридор X) удаљено тек 36 км ДП ИИ раде бр.125(који је у добром стању) од Врања је удаљено 49 км,од Ниша 155 км, од Београда 396 км, а од најближег аеродрома Скопље 90 км.
 

Историјат општине

Историја Трговишта и околине сежу у далеку прошлост. Судећи према остацима и развалинама, које датирају из праисторије и античког доба.
Нађени су остаци градских зидина, водовода и храмова.
Од покретног материјала на локалитетима на подручију опстине је ископано више римских питоса.

 

Čudo prirode vražji kamenДемографске карактеристике

Општина трговиште је општина са израженим демографским трендом.
Према тек завршеном попису, по првим прелиминарним подацима општине Трговиште броји 5.170 становника, просечна старост 40,13 година. Број млађих од 19 година је 1220, а старијих од 64 година 976. Број запослених 980, број незапослених 1103.

Стратегија развоја општине
 
Општина Трговиште је увојила: Стратегију одрживог развоја,Стратегију развоја малих и средњих предузећа и предузетништва у општину Трговиште, Локални акциони план за младе општине Трговиште, Локални план управљања одпадом и Акциони план радне равноправности.
У поступку израде су Стратегија развоја социјалне заштите општине трговиште. Акциони план стратегије одрживог развоја општине Трговиште 2012 до 2016, Акциони план безбеднији градови
Општина Трговиште је добила УСАИД сертификата за унапређење система за реаговање у ванредном ситуацијама.
Према густини насељености од 14 становника по км/2 општина спада у типично рурална подручија.
Плодно земљиште,повољна клима и друга традиција у пољопривреној производњи учинили су пољопривреду једном од најважнијих привредних грана у општини Трговиште.

У оквиру општине Трговиште постоји и мини хидроелектране: МХЕ“Прочовци l’’ “Прочовци ll’’ исалисане снаге 960 кwa, власништво доо BEST ENETGY Трговиште и МХЕ “Присоје“ власниство фирме GHP-green hidro power,
доо Трговиште, инсталисане снаге 990 кwa.
Mall.bestenergy-1-2010@ptt.rs, tel/fah 017/452 225

Територија општине Трговиште припада подручију веома квалитетном животном средином, углавном под шумом, воћнацина, виноградима, ливадама и пошњацима.
Еколошки здрава природна средина са богатом флором и фауном, густа мрежа водовода, културно историјски споменици, природни феномен локалитета Вражји камен који подсећа на Ђавољу варош, представљају потенцијал за развој општине Трговиште.
Потенцијал обновљивих извора енергије на подручију општине Трговиште су значајни. Богатство речним током омогућава изградњу мини хидроелектрана на 30 локација капацитета инсталисане снаге 9800 KW. Географски положај оштине сам говори да је енергецки потенцијал сунца један од највећих у Србији с обзиром на број сунчаних дана и инсолације што пружа одличну могућност за производњу електричне енергије. Високи планинску предели износе 1.500 м надморске висине пружају одличну могућност за изградњу ветрењача и постављање ветропаркова.
Према Студији Института за истраживање минералних сировина,Београд из 1985 год. Евидентирана су рудна поља олова и цинка,угља,гвожђа и госфора, а такође утврђено је и присуство неметала: цементних лапораца, колина, пирофирита и полудрагог камења.

1621691_10202448195473049_1621817791088190789_nТУРИЗАМ

За развој туризма изузетан значај има близина манастира Прохор Пчињски, као и традиционална културна манифестација Дани Преображења у Козјем Долу, који се одржава од 17 до 19 августа (17,18 и 19 август). Посебна шанса за развој туризма је ловни и сеоски туризам.У оквиру општине Трговиште отворено је Јавно предузеће за обављање послова из области туризма и заштите животне средине. Предузеће обавља послове развоја, очувања, заштите природе и антропогених туристичких вредности и заштите животне средине на територији општини Трговиште, у циљу промоцији општинских туристичких потенцијала и као подршка одрживом турижму Републике Србије.

Prirodne lepote Juzne SrbijeПланински предели планине Беле Воде, Зладовачке, Лесничке, Копљачке и Петрова гора представљају погодан терен за развој спортског туризма (скијање, санкање, планинарење, пешачење, бициклизам итд.) Источни део општине погодан је и за развој зимских спортова, посебно локације Чупино брдо, Црна Река, Петрова Гора и Вртена Бука.
 Čudo prirode vražji kamenПосебну природну вредност представља група ерозивних остатака, на 4 км низводно од Трговишта уз реку Пчиње, изграђена од моласних седименталних зелене серије палеогене старости. Ово је група од више инпозантних епозних остењака на стеновитом осеку или литици долинске стене која се одликује изузетним морфогенетским и естецким обележјима. Због свих вредности ова група остењака је уврстена у списак Инвентара објеката геонаслеђа Србије под називом “Ђавољи камен“, и уврштена је у групу Европских вредности, мада је на топографским картама за ове облике присутан и топоним “Вражји камен“.
Категорије:Uncategorized

DANI PREOBRAŽENJA 2014 Trgovište Donji Kozji Dol

DANI PREOBRAZENJA 2014

Fotografija nije vlasništvo sajta, fotografija je vlasništvo organizatora manifestacije.

17 AVGUST

21:30h Svečano otvaranje manifestacije
22:00h Koncert ‘‘GOCA TRŽAN‘‘
00:00h Žurka ‚‚DJ SELECTA‚‚

18 AVGUST

19:00h Moto skup
21:00h Grupa ‚‚Jolly Jumper‚‚
22:00h Koncert ‚‚CRVENA JABUKA

19 AVGUST

10:00h Tradicionalni sabor
12:00h Kulturno – umetnički program
– KUD ‚‚Društva srpskih domaćina’’ Vrelac Vranjska Banja
– Nikola Stanisavljević ( Kole car) – nastup na izvornim
instrumentima
– Pozorišna predstava
– KUD ‚‚Babušnica’’
– Etno pevačka grupa iz Babušnice
– KUD ‘’Branislav Nušić’’ Vladičin Han
16:00h Prezentacija tradicionalnih jela iz Pčinje
19:30h Lokalni bend ‘’BUMERANG’’
20:30h Duvački orkestar Jovice Ajdarevića
22:00h Muzički nastup ‚‚Zvezde Granda‚‚ Biljana Sečivanovic, Milan Topalović I Nemanja Anđelović

Poštovani prijatelji, pzivamo Vas da i ove godine dođete, biće ludo i nezaboravno kao i uvek, oni koji su bili to znaju, a oni koji nisu bili neka dođu i neka se sami uvere.

S poštovanjem,
UREDNIŠTVO

Mladi fotograf Nemanja Stošić kako on vidi svet kroz objektiv? Pokazaćemo vam kroz njegove fotografije.

Sva prava na fotogarafije zadržava Nemanja Stošić, objavljivanje korišćenje cele fotgrafije ili njenog dela nije dozvoljeno bez odobrenja autora.  Nemanja želi da pokaže svet iz drugog ugla, da pokaže da nije svet crno beli, već da je sačinjen i od sitnih nijansi koje on želi da sačuva od zaborava svojim objektivom.

Veoma rano je počeo da se bavi fotografijom, a pritom je i veoma mlad, pa se ne može sada ni naslutiti do kojih visina će narasti njegov talenat, ali sve to ne bi postiga da nije svakodnevno vredno radio.
Rešili smo da ga predstavimo, jer ovakvi mladi talentovani ljudi zaslužuju punu pažnju, a moram reći da su zapostavljeni, i da se ne promovišu dovoljno.

Nemanjin dan počinje čišćenjem objektiva, a nakon toga ide napolje da svojim objektivom i oštrim okom zabeleži dan koji je pred njim i da ostavi trag na neku boju života, koja nikad više neće biti ista.

Nemanja ima savremenu fotografiju, veoma kvalitetnu, pa me ne bi začudilo kad bi za godinu ili dve uradio svoju izložbu savremene fotografije, Srbija ima predele, mesta i ljude, koje Nemanja želi da prezentuje na svojim slikama. Dobro je da u svakom mestu postoje ovakvi mladi ljudi, koji žele da sačuvaju od zaborava ono što je bilo, ali i ono što će tek doći.

Fotografije su obojene notom, urbanog i klasičnog, što kad se spoji prerasta u savremenu umetničku fotografiju.

A sada ćemo vam predstaviti kratke kritike naših kritičara savremene fogarafije, šta su rekli o Nemanjinim fotografijama:

Srđan Momčilović : Nemanja kao mladi fotograf ima veoma dobre ideje i uglove za savremenu fotografiju, dobar balans boja i osvetljenja sve ono što je potrebno za jednu HDR fotografiju, ali neka ga ova moja kritika previše ne ponese, mora stalno da čita, uči i usavršava se iz oblasti savremene fotografije, zato što tehnika danas veoma brzo napreduje.

Tijana Nastić: Veoma mi se dopadaju fotografije, od njegovog početka pa sve do poslednje fotografije koju je postavio na svojoj stranici vidi se veliki napredak i skok, dobro je ali uvek mora više i bolje to je jedini način da se dođe do vrha, a na vrhu ima mesta za sve. „Lako je doći do vrha, treba se i održati na njemu. Zato mora vredno da se radi, samo napred, pa da te vidimo na nekoj izložbi savremene fotografije. Niko nije postigao veliki uspeh preko noći.

Evo još njegovih fotografija:
 Sva prava na fotogarafije zadržava Nemanja Stošić, objavljivanje korišćenje cele fotgrafije ili njenog dela nije dozvoljeno bez odobrenja autora.  Sva prava na fotogarafije zadržava Nemanja Stošić, objavljivanje korišćenje cele fotgrafije ili njenog dela nije dozvoljeno bez odobrenja autora.  Sva prava na fotogarafije zadržava Nemanja Stošić, objavljivanje korišćenje cele fotgrafije ili njenog dela nije dozvoljeno bez odobrenja autora.
Sva prava na fotogarafije zadržava Nemanja Stošić, objavljivanje korišćenje cele fotgrafije ili njenog dela nije dozvoljeno bez odobrenja autora.  Sva prava na fotogarafije zadržava Nemanja Stošić, objavljivanje korišćenje cele fotgrafije ili njenog dela nije dozvoljeno bez odobrenja autora.  n12
Sva prava na fotogarafije zadržava Nemanja Stošić, objavljivanje korišćenje cele fotgrafije ili njenog dela nije dozvoljeno bez odobrenja autora.  Sva prava na fotogarafije zadržava Nemanja Stošić, objavljivanje korišćenje cele fotgrafije ili njenog dela nije dozvoljeno bez odobrenja autora.  Sva prava na fotogarafije zadržava Nemanja Stošić, objavljivanje korišćenje cele fotgrafije ili njenog dela nije dozvoljeno bez odobrenja autora.
n10  Sva prava na fotogarafije zadržava Nemanja Stošić, objavljivanje korišćenje cele fotgrafije ili njenog dela nije dozvoljeno bez odobrenja autora.  Sva prava na fotogarafije zadržava Nemanja Stošić, objavljivanje korišćenje cele fotgrafije ili njenog dela nije dozvoljeno bez odobrenja autora.
  Sva prava na fotogarafije zadržava Nemanja Stošić, objavljivanje korišćenje cele fotgrafije ili njenog dela nije dozvoljeno bez odobrenja autora.  Sva prava na fotogarafije zadržava Nemanja Stošić, objavljivanje korišćenje cele fotgrafije ili njenog dela nije dozvoljeno bez odobrenja autora.

Доживите најбољи провод у Кафани „Код Зајка“

Kafana "Kod Zajka"

Фото: Немања Стошић

Ова кафана има веома дугу традицију, а самим тим и велико искуство и високе професионалне стандарде у угоститељству. Ово место одликује прелепи амбијент, који је иновативан и модеран али је у исто време задржао и стари дух праве Српске кафане.

Мени је веома богат, свако ко сврати наћи ће нешто по свом укусу, засигурно ће те обрадовати своје чуло укуса, поред тога што је храна укусна лепо је и декорисана. Столови су лепо постављени и декорисани. Особље кафане је веома пријатно и срдачно, гости су увек на првом месту, а особље је спремно да одговори на све захтеве и жеље гостију.

Кафана организује прославе, рођендане и све врсте славља. Када се ставе у однос квалитет понуде и цена, веома је повљно, што је значајно за сваког госта посебно у данашњим временима.

У кафану долазе гости свих старосних раздобља, долазе људи са својим породицама како би обележили неки датум значајан њима, долазе млади како би се лепо провели и уживали у незаборавном проводу, долазе гости из целе Србије и из иностранства, а сви заједно уживају у сјајној храни, пићу и одличној атмосфери.

Cви напуштају кафану задовољни враћајући се опет, како бих још једном доживели непоновљиви осећај, и како би својим друговима и пријатељима препичавали догодовштине и шале из кафане и радо им препоручивали ово место.

Са вама смо поделили своје импресије и запажања, а ви посетите кафану и у све ово уверите се сами.

Категорије:Uncategorized

Dani Preobraženja 2013, Trgovište-Donji Kozji Dol od 17 do 19 Avgusta

Dani preobraženja 2013

U Trgovištu će i ovog leta od 17. do 19. avgusta u selu Kozji Dol biti održana tradicionalna manifestacija „Dani Preobraženja“ koja se dešava u okviru Pčinjskog kulturnog leta.

U subotu, 17. avgusta planirano je svečano otvaranje manifestacije,  žurka  DJ SINKE I DJ KNEZ iz Novog Sada.

U nedelju 18. avgusta će tokom popodneva biti održana dnevna žurka od 12h do 17h Dj SELEKTA, a u večernjim satima najpre koncert grupe Jolly Jumper, a zatim YU GRUPE.

19. avgusta biće organizovan tradicionalni sabor, zatim nastup nekoliko kulturno-umetničkih društava.

U večernjim satima manifestacija će biti završena koncertom duvačkog orkestra Elvisa Ajdinovića i koncertom zvezda Granda Nemanje Anđelovića, Milice Pavlović i Milene Novaković.

PROGRAM MANIFESTACIJE

17 AVGUST

21:30h Svečano otvaranje manifestacije

22:00h Žurka (DJ Knez i DJ Sinke )

 

18 AVGUST

12:00h DJ Selecta dnevna žurka
19:00h Moto skup
21:00h Grupa ‚‚Jolly Jumper‚‚
22:00h Koncert ‚‚YU GRUPA’’

19 AVGUST
10:00h Tradicionalni sabor
12:00h Kulturno – umetnički program
– KUD ‚‚Društva srpskih domaćina’’ Vrelac Vranjska Banja
– Nikola Stanisavljević ( Kole car) – nastup na izvornim
instrumentima
– KUD ‚‚Prosečki dolap’’ Niška Banja
– Etno pevačka grupa udruženje građana ‘’Život’’
– KUD ‚‚Jablaničko kolo’’ Lebane
-KUD ‘’Bukovik’’ Mozgovo
16:00h Prezentacija tradicionalnih jela iz Pčinje
17:00h Srbos –prezentacija srpskog borilačkog stila
17:30h Tradicionalna nadmetanja
19:30h Lokalni bend
20:30h Duvački orkestar Elvisa Ajdinovića (nosilac drugog mesta na svetu 2011. god )
22:00h Muzički nastup ‚‚Zvezde Granda‚‚ Nemanja Anđelović, Milena Novaković I Milica Pavlović